Dødsbo – Når man skal tage afsked

23 May 2023
Mathilde Andersen

Det er aldrig nemt at skulle tage afsked med en, man har kær. Når man står midt i sorgen, kan det være enormt overvældende at skulle tage sig af alt det praktiske med dødsboet. I denne artikel vil vi forsøge at guide dig igennem processen ved at give dig indsigt i, hvad et dødsbo dækker over, og hvad der skal tages hensyn til i forbindelse med et dødsbo.

dødsbo

Forståelse af dødsbo

Når en person dør, efterlader vedkommende sig en række ejendele, herunder fast ejendom, bankkonti, forsikringer og andre værdier. Disse efterladenskaber samles under termen ‘dødsbo’. Ved et dødsbo kan der være én eller flere arvinger, som i fællesskab skal tage stilling til fordeling af boet. Det er vigtigt at tage højde for, at der kan forekomme gæld og skat i forbindelse med dødsfaldet, som skal afvikles først.

Indsamling af dokumenter og værdier

Når en person afgår ved døden, vil der være en del dokumenter, som skal indsamles og gennemgås. Det kan være testamenter, bankudskrifter, forsikringspolicer, ejendomspapirer og registreringsattester på bilen. Man skal også være opmærksom på eventuelle gældsbeviser og pantsætninger. Det kan være en god idé at gemme den afdødes post, da der stadig kan komme vigtig post vedrørende boet.

Det kan også være nødvendigt at rydde op i den afdødes private ejendele. Det kan være en overvældende opgave at gøre alene, og det kan derfor være en god idé at have hjælp fra venner eller familiemedlemmer. Man kan eventuelt dele opgaven op i mindre dele og tackle en ting ad gangen.

Boopgørelse og fordeling af arv

Når man har samlet alle dokumenterne og gennemgået ejendelene, skal man sammensætte en boopgørelse, som viser værdien af boet. Det betyder, at man skal lave en oversigt over aktiver, passiver og gæld. Når man har fastlagt værdien af boet, kan man begynde at fordele arven. De pårørende kan også diskutere, om opkøb af dødsbo er relevant. Det er vigtigt at have en god og åben kommunikation, så at alle parter i arvesagen føler sig godt behandlet og får en rimelig del af arven. Det kan være en god idé at have en professionel til at rådgive omkring fordelingen af arven.

Når man mister en nær og kær, kan det føles som om, verden er gået i stå. Det kan være en udfordring at tage sig af det praktiske vedrørende dødsboet. Men husk på, at I er flere om at bære byrden. Sørg for at have en åben og klar kommunikation omkring samarbejdet, så alle får en følelse af at blive hørt og forstået. Derudover kan det være en god idé at søge professionel hjælp til at rådgive omkring fordeling af arven. På den måde kan man sikre, at alle bliver tilgodeset på en ordentlig måde.

En sidste opfordring er at huske på, at sorgen har sin egen tid. Det er okay at tage den tid, det tager, før man kan tage sig af alt det praktiske vedrørende dødsboet. Og husk endelig også på, at det er vigtigt at tage vare på sig selv i en svær tid.

More articles