Der er rigtig mange steder, hvor man kan lære dansk herhjemme, og der tænker vi ikke kun på de af os - for ikke at sige alle - som kommer i folkeskolen og skal lære at forstå dansk på et mere grundigere niveau end bare ved at tale det. Vi bliver jo udsat for det danske sprog allerede fra små, når vi bliver født, og vores forældre er danske, og de taler dansk med hinanden. Men det danske sprog er så ...