Når man som efterlevende efter et dødsfald står tilbage med sorg og savn, er det ofte knapt med overskuddet. Man har lyst til at bruge tiden på eftertanke og refleksion, og på at søge trøst og sammenhold hos sine nære og kære. Desværre er perioden umiddelbart efter et dødsfald præget af praktiske opgaver, som skal løses inden for meget kort tid. Det drejer sig for eksempel om rydning og tømning af dødsboet samt opgørelse af boet som helhed og afvikling ...