Rydning af dødsbo – få hjælp til det hårde arbejde

By:

Et dødsfald kommer aldrig belejligt – heller ikke selv om det er forventet, for eksempel i forbindelse med lang tids sygdom. De færreste mennesker kan sige sig fri for at være berørt af et kært familie medlems eller en nær vens død. Og det er som oftest de aller nærmeste, som efterlades med ansvaret for afvikling af den afdødes bo og aktiver.

Et dødsfald medfører et stort stykke arbejde

Når en person dør – især hvis dødsfaldet sker pludseligt – er der mange løse ender, som skal hæftes, førend man som efterlevende kan komme videre. Arv og gæld skal fordeles, og dette sker som regel ved en form for juridisk foranstaltning – altså en advokat, som sørger for, at arven bliver fordelt efter enten et specifikt testamente, eller efter gældende regler i arvelovgivningen.

I denne forbindelse skal alle aktiver og passiver realiseres, diverse bank konti skal termineres, forsikringer og pensions ordninger skal opløses, og alle abonnementer opsiges. Hele denne proces kan være virkelig hård for pårørende, som stadig er i sorg, og samtidig skal have en hverdag til at hænge sammen med job, familie, og yderligere forpligtelser. Og så er der oven i købet den helt store post tilbage, nemlig gennemgangen af den afdødes materielle efterladenskaber, også kaldet dødsboet.

Få hjælp fra en professionel marskandiser, når dødsboet skal ryddes

Lige som du kontakter en advokat for at få hjælp til fordeling af arv og gæld, bør du få en professionel fagmand på opgaven, når det jordiske gods skal fordeles, bortskaffes, eller sælges. Med en dygtig og erfaren marskandiser er du sikker på en respektfuld og diskret behandling af såvel dig selv og andre efterlevende som den afdødes ejendom. Marskandiseren kan hjælpe med såvel en nøgtern vurdering af værdifulde genstande samt bortskaffelse af indbo, som ikke repræsenterer monetær værdi.

Bliv klogere på rydning af dødsbo på dødsbo-rydning.dk