Få den rette hjælp til professionel rydning af dødsbo

14 January 2019
Astrid Pedersen
image

Når man står midt i alle de praktiske gøremål, som melder sig i forbindelse med et dødsfald i familien, har man sjældent overskud til at forestå en rydning af dødsbo på egen hånd. Et dødsbo er alle de materielle effekter, som den døde har efterladt sig i sit hjem – også ofte kaldet det jordiske gods. Det tæller møbler, personlige ting, og andet løsøre, som ikke hører til den egentlige ejendom. Og alle disse ting skal sorteres og skaffes af vejen, således at huset eller lejligheden kan komme videre i systemet, uanset om der er tale om en lejebolig, som skal videre formidles, eller en ejerbolig, som skal afvikles og sælges.

Få hjælp til alt vedrørende vurdering og rydning af dødsbo

Det er klart, at rydning af dødsbo hører til de tungere opgaver i forbindelse med et dødsfald. De fleste mennesker samler i løbet af en tilværelse mange fysiske genstande, hvoraf mange ikke har decideret monetær værdi, men blot skal bortskaffes. Dog vil der ofte være værdi forbundet med mange genstande, som du måske ikke selv ville vurdere som værdifulde. Det er her, en marskandiser kan være til hjælp.

En professionel marskandiser vil kunne hjælpe dig med at vurdere dødsboets effekter, og derpå give dig et fordelagtigt tilbud, som involverer opkøb af hele dødsboet og bortskaffelse heraf. Marskandiseren beholder og sælger de effekter som han vurderer han kan omsætte, og sørger for bortskaffelse af resten på forsvarlig og respektfuld vis. På den måde slipper du for det store besvær, det er at skulle finde transport til de mange effekter, som skal på genbrugspladsen, og for selv at skulle forestå salget af de genstande, som måtte være behæftet med økonomisk værdi.

Det er vigtigt, at du vælger en marskandiser, som er registreret dødsbo opkøber, og lever op til alle standard er på området. Læs mere om rydning af dødsbo på dødsbo-rydning.dk

More articles