Få alkoholbehandling, før det er for sent

19 November 2018
Astrid Pedersen
image

Alkoholisme er en frygtelig form for ødelæggende afhængighed, som skader såvel den misbrugsramte som dennes omgivelser. Er du eller en af dine venner, slægtninge eller kolleger ramt af et alkoholmisbrug, er det vigtigt at komme i gang med afvænning og behandling så hurtigt som muligt.

Hvordan behandler man alkoholisme?

En effektiv alkoholbehandling baserer sig på gennemprøvede metoder, og bør varetages af professionelle, som har mange års erfaring med misbrugsbehandling. Dygtige læger, terapeuter og andre former for behandlere, som kender til misbrugets – og i særdeleshed alkoholmisbrugets – psykologi og anatomi, vil have de bedste forudsætninger for at få den misbrugsramte på ret køl igen.

En vellykket alkoholbehandling handler nemlig ikke blot om at fjerne substansen fra den misbrugsramtes liv, og erstatte den med en ny – for eksempel antabus. Et misbrug dækker i reglen over dybere, personlige problemer, som også skal adresseres i form af målrettet behandling – eventuelt med kognitiv terapi, eller en anden anerkendt og evidensbaseret form for terapi. Samtidig er det vigtigt, at den misbrugsramte når til en erkendelse af, at misbruget rækker ud over vedkommendes egen sfære og dybt ind i de pårørendes livsverden. Og derfor er det vigtigt, at vedkommende søger forsoning med de personer, som kan støtte og drage omsorg for ham eller hende, når den nye tilværelse skal etableres.

Få en professionel alkoholbehandling Aarhus, og kom tilbage til livet

Hos Behandlingscenter Søby Park kan du eller din misbrugsramte ven, kollega, ægtefælle eller slægtning få en professionel behandling af alkoholmisbrug, baseret på den kendte og gennemprøvede metode Minnesota modellen. I løbet af en fem ugers behandlingsperiode vil den misbrugsramte modtage personligt tilrettelagt behandling samt gruppeterapi, så troen på eget personligt værd samt selvtilliden kan bygges op på ny.

Med et behandlingsforløb på Behandlingscenter Søby Park får den misbrugsramte de værktøjer, som er nødvendige for at bygge et liv uden misbrug op igen.

More articles